بلاکچین

تهدیدهای حملات دوربرد در حوزه اثبات سهام

توجه بیشتر به پروتکل‌های اثبات سهام (PoS) به دلیل انتقال بلاکچین‌های معتبر از پروتکل اثبات کار به این مکانیسم اجماع، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از بلاکچین‌های شناخته شده به سیستم‌های دوگانه یا ترکیبی ادامه مطلب

راهنمایی کامل اسلشینگ (slashing)

مفهوم اسلشینگ (Slashing) در الگوریتم‌های اثبات سهام (PoS) به این معنا است که در صورتی که اعضای شبکه به رفتارهای نامناسب یا نقض قوانین شبکه مشغول شوند، مورد جریمه قرار می‌گیرند. در این الگوریتم‌ها، اعضا ادامه مطلب