0

تحلیل شاخص NUPL چیست؟

تحلیل شاخص NUPL چیست؟
بازدید 135

شاخص NUPL (سود/زیان خالص تحقق نیافته) نشانگر سودها و زیان‌هایی است که هنوز تحقق نیافته‌اند. به طور ساده، این شاخص میزان سود یا زیانی که سرمایه‌گذاران در صورت فروش تمامی کوین‌ها در حال حاضر خواهند داشت را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد که آیا فشار فروش یا انگیزه خرید در بازار وجود دارد. در این مقاله، درباره تحلیل شاخص NUPL صحبت خواهیم کرد.

معیارهای سود و زیان به سوال زیر پاسخ می‌دهند: اگر تمام واحدهای یک ارز دیجیتال خاص در حال حاضر فروخته شوند، سرمایه‌گذاران چه میزان سود یا زیان خواهند داشت؟ با نگاه به تفاوت قیمت در زمانی که یک تراکنش خروجی خرج نشده ایجاد شده است و قیمت فعلی یک دارایی، می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا کوین‌های خاص در آن تراکنش در حالت سود واقعی (با افزایش قیمت) یا ضرر (با کاهش قیمت) قرار دارند. با نگاه به این موضوع در کل شبکه، می‌توانیم مقدار سود و زیان در شبکه را مشاهده کنیم.

شاخص NUPL

به‌طور خاص به تفاوت بین سود تحقق نیافته و زیان تحقق نیافته توجه می‌کند تا ببینیم آیا شبکه در حال حاضر در وضعیت سود یا زیان قرار دارد.

هر مقدار بالای صفر در شاخص NUPL نشان می‌دهد که شبکه در وضعیت سود خالص قرار دارد، در حالی که مقادیر زیر صفر نشان می‌دهند که شبکه در وضعیت زیان خالص است. به طور کلی، هرچه شاخص NUPL بیشتر از صفر شود، نزدیکتر می‌شود به اینکه روند بازار به سمت بالا یا پایین حرکت کند. این شاخص NUPL می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا زمانی که سود ببرند (با رنگ آبی) و زمانی که وارد بازار شوند (با رنگ قرمز) را تشخیص دهند.

شاخص NUPL به چه صورتی اندازه‌گیری می‌شود؟

شاخص NUPL اندازه‌گیری تفاوت بین سود غیر واقعی نسبی و زیان نسبی تحقق نیافته را بیان می‌کند. این شاخص را می‌توان با کم کردن ارزش واقعی از ارزش بازار و سپس تقسیم نتیجه بر ارزش بازار محاسبه کرد.

شاخص NUPL شامل مقادیر زیر است:

  • سود خالص تحقق نیافته (Relative Unrealized Profit): این مقدار نشان‌دهنده سود تحقق نیافته نسبت به ارزش بازار است. به عبارت دیگر، اختلاف بین ارزش واقعی و ارزش بازار را نشان می‌دهد که به سود خالص تحقق نیافته منجر می‌شود.
  • زیان خالص تحقق نیافته (Relative Unrealized Loss): این مقدار نشان‌دهنده زیان تحقق نیافته نسبت به ارزش بازار است. به عبارت دیگر، اختلاف بین ارزش بازار و ارزش واقعی را نشان می‌دهد که به زیان خالص تحقق نیافته منجر می‌شود.
  • ارزش بازار (Market Cap): این مقدار نشان‌دهنده ارزش کلی بازار است. به طور معمول، این مقدار بر اساس قیمت واحد دارایی و تعداد کل واحدهای موجود در بازار محاسبه می‌شود.
  • ارزش واقعی (Realized Cap): این مقدار نشان‌دهنده ارزش کلی واقعی دارایی‌ها است. برای محاسبه این مقدار، ارزش هر واحد دارایی در زمان خرید آن ضرب در تعداد کل واحدهای موجود و سپس جمع کرد.

از این مقادیر، شاخص NUPL محاسبه می‌شود و می‌تواند نشان دهنده وضعیت سود یا زیان خالص تحقق نیافته در بازار باشد.

محاسبه

شاخص سود/زیان خالص (NUPL) به ما نشان می‌دهد که آیا بازار در وضعیت سالم سود محقق نشده قرار دارد یا خیر در مقایسه با دوره‌های قبلی.

برای دارندگان کوتاه‌مدت رمزارز، یکی از نگرانی‌های بزرگترین، افزایش زیان‌های غیرقابل تحقق در بازار است. اگر قیمت همچنان پایین‌تر از هزینه اصلی خرید برای دارندگان کوتاه‌مدت باشد، خطری افزایش می‌یابد که بیشتر خریداران جدید تسلیم شوند و رمزارز خود (مانند بیت‌کوین) را با ضرر بفروشند و قیمت را کاهش دهند. این ممکن است یک فرصت برای کسانی باشد که به دنبال خرید رمزارز با قیمت ارزان‌تر هستند یا ممکن است یک بازار نزولی را نشان دهد.

دوره‌های تسلیم پایدار و کوتاه‌مدت دارندگان ارز دیجیتال، به‌وجود آورنده بازارهای نزولی جدید هستند زیرا خریداران جدید و کوتاه‌مدت محرک اصلی چرخه موجودیت است. با این حال، در بسیاری از پویایی‌های بازار صعودی، افزایش زیان‌های غیرقابل تحقق برای دارندگان کوتاه‌مدت چیزی معمول است و تا زمانی که دارندگان بلندمدت راضی هستند و منتظر قیمت‌های بالاتر هستند، این وضعیت ممکن است ادامه داشته باشد.

اما این یک داستان متفاوت برای دارندگان بلندمدت است که نسبتاً راحت‌تر هستند و عمدتاً در وضعیت سود سالم‌تری با قیمت فعلی نسبت به قیمت واقعی خود (بر اساس هزینه) قرار دارند.

روش محاسبه و تحلیل شاخص NUPL به این صورت است که تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت آخرین حرکت هر کوین در گردش محاسبه می‌شود.

مقادیر بالای صفر: اعداد بزرگتر از صفر نشانگر این است که سرمایه‌گذاران یا کوین‌هایی که در سود هستند، بیشتر از کسانی هستند که در ضرر قرار دارند. به عبارت دیگر، اعداد بالای صفر نشان می‌دهند که سود تحقق یافته بیشتر از زیان تحقق یافته است. برای داشتن شاخص NUPL بالای صفر و مثبت، ارزش بازار (Market Cap) باید بزرگتر از ارزش واقعی (Realized Cap) باشد، به این معنی که ارزشی که در بازار در حال معامله است، بیشتر از ارزش مورد انتظار در شبکه است. به عنوان مثال، زمانی که شاخص 0.75 است، این بدان معنی است که مارکت کپ یا ارزش بازار 4 برابر ارزش واقعی است.

در حالت بالای صفر در شاخص NUPL

اگر اکثر کوین‌هایی که جابجا شده‌اند در وضعیت سود باشند، فاصله بزرگ بین این دو می‌تواند فشار فروش را نشان دهد.

مقادیر پایین صفر: در اعداد کمتر از صفر، به‌طور برعکس حالت قبل، تعداد کوین‌ها یا سرمایه‌گذاری‌هایی که در ضرر هستند، بیشتر از کسانی هستند که در سود هستند و این نشان می‌دهد که ارزش واقعی (Realized Cap) بزرگتر از ارزش بازار (Market Cap) است. در این حالت، برعکس حالت قبل، اگر اکثر کوین‌ها زیان داده باشند، فاصله بزرگ بین این دو می‌تواند انگیزه خرید را نشان دهد.

برای استفاده از سیگنال‌های شاخص NUPL، باید توجه داشت که هنگامی که قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابند و شاخص به سمت عدد ۱ نزدیک می‌شود، به این معنی است که افراد قیمت‌گذاری بیشتر از ارزش واقعی بیت کوین را انجام می‌دهند. در چنین شرایطی، نباید در زمان نزدیک شدن شاخص به ۱ خریدی انجام داد یا دارایی‌های خود را فروش کرد، زیرا در این شرایط، قیمت رشد قابل توجهی دارد و احتمالاً در آینده تصحیحی را تجربه خواهد کرد.

هنگامی که شاخص NUPL به زیر عدد صفر می‌رسد، افراد باید منتظر نشانه‌هایی برای خرید باشند. با این حال، ورود شاخص NUPL به محدوده نزدیک به ۱ یا محدوده زیر صفر تنها یک نشانه برای محل خرید نیست و باید نشانه‌های دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. با توجه به تصویر، پس از ورود شاخص NUPL به محدوده‌های اشاره شده، برای مدتی در آن نواحی باقی می‌ماند. بنابراین، هنگامی که شاخص NUPL به زیر عدد صفر می‌رسد، بهتر است که کاربران به دنبال نشانه‌های خرید باشند و خرید دارایی‌های خود را در مناطق مناسب انجام دهند. افراد همچنین باید هنگام نزدیک شدن شاخص NUPL به محدوده ۱، به دنبال نشانه‌های فروش دارایی‌های خود باشند. این شاخص می‌تواند عددی بین منفی بی‌نهایت و ۱ داشته باشد. این نکته به طور واضح در فرمول ساختار این شاخص قابل مشاهده است.

برای بررسی روند

تغییر جغرافیای سود سرمایه‌گذاران ممکن است به صورت زیر باشد:

در روند افزایشی، فشار فروش افزایش می‌یابد. کوین‌ها یا سرمایه‌گذاران بیشتری سود خود را به دست می‌آورند و این مرحله به طور طبیعی نشان‌دهنده انگیزه افزایشی برای کسب سود است که باعث افزایش فشار فروش می‌شود. به علاوه، این روند نشان می‌دهد که ارزش بازار از حد واقعی فراتر رفته است و کوین‌ها از طریق بازار به فروش می‌رسند تا سود بیشتری به دست آورند.

در روند کاهشی، فشار فروش و انگیزه خرید کاهش می‌یابد. کوین‌ها یا سرمایه‌گذاران بیشتری ضرر می‌کنند و این مرحله به طور طبیعی نشان‌دهنده انگیزه کاهشی برای رسیدن به ضرر است که باعث کاهش فشار فروش می‌شود. همچنین، این نشان می‌دهد که ارزش واقعی از ارزش بازار فراتر رفته است و باعث می‌شود کوین‌ها در فروش از طریق بازار سود کمتری به دست آورند.

سناریوی کاربردی سرمایه‌گذاری به صورت زیر است:

از نظر تاریخی، مشاهده شده است که بازار بیت‌کوین وقتی شاخص NUPL برابر یا بالاتر از 0.7 است، به نزدیکی سقف بازار می‌رسد. بنابراین، برای سرمایه‌گذاران منطقی است که وقتی شاخص NUPL بیشتر از 0.7 است، به صورت احتیاطی به بازار نگریسته و مراقبت کنند.

همچنین، بازار وقتی شاخص NUPL برابر یا کمتر از -0.2 است، به نزدیکی کف بازار می‌رسد. برای سرمایه‌گذاران، این وضعیت می‌تواند فرصتی برای خرید و سرمایه‌گذاری باشد.

برای مشاهده شاخص NUPL، چندین وبسایت وجود دارد. اگرچه بیشتر وبسایت‌های ارائه‌دهنده این داده‌ها وابسته به پول هستند، اما از طریق وبسایت‌های زیر می‌توان به شاخص NUPL با محدودیت دسترسی دست یافت.

کریپتوکوانت (Cryptoquant):

سایت کریپتوکوانت علاوه بر حساب‌های رایگان، حساب‌های غیررایگان نیز ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند با حساب رایگان در سایت کریپتوکوانت به شاخص NUPL دسترسی پیدا کنند. با این حال، در حساب‌های رایگان، این شاخص با یک روز تاخیر منتشر می‌شود. برای دسترسی به شاخص‌های ارائه شده در سایت کریپتوکوانت، فقط کافی است با یک ایمیل ثبت‌نام کنید.

سایت chainexposed

نیز به راحتی می‌تواند با یک روز تاخیر، شاخص NUPL و شاخص‌های دیگر را نشان دهد. این سایت بدون نیاز به ثبت‌نام کاملاً رایگان است.

سایت lookintobitcoin

نیز همچنین رایگان است، اما تفاوتی با دو سایت قبلی دارد در زمان تاخیر در انتشار اطلاعات. در این سایت، می‌توان با تاخیر سه روزه به شاخص NUPL دسترسی پیدا کرد.

ممکن است سوالی پیش بیاید که آیا انتشار اطلاعات با چند روز تاخیر در این سایت‌ها، مناسب برای یک تحلیلگر و معامله‌گر است یا خیر. در پاسخ به این سوال باید گفت که این شاخص‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین تاخیر چند روزه در انتشار این اطلاعات تأثیر زیادی بر معاملات کاربران نخواهد داشت.

به این پست امتیاز بدید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *